Güncel Haberler

ESGİAD Başkanı Entok’tan Asgari Ücret Açıklaması

Entok’un açıklaması şu şekilde : “2023 yılı Asgari Ücret oranı belli oldu ve net 8.500 TL olarak açıklandı. İşverenler olarak içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları göre mevcut asgari ücrete kayda değer bir iyileştirme yapılmasının son derece normal olduğunu düşünmekle birlikte 8.500 TL düzeyinde bir ücretin işveren adına beklenen rakamlardan yüksek olduğunu belirtmek isteriz.

Ne yazık ki işverenlerin maliyetleri karşılamakta zorlandığı, neredeyse pek çoğunun sadece işletmesini ayakta tutmak adına faaliyet gösterdiği bu dönemde asgari ücrete yapılan artışın sadece işveren tarafından karşılanması mümkün gözükmemektedir.

Prim ve diğer giderleri ile sadece bir personelin dahi yaklaşık 12.000 TL maliyetle istihdam edilmesi ve bu konuda sürdürülebilir tablo çizilmesi pek çok işletme adına imkansızdır. Mevcut artışın en azından bir kısmının devlet tarafından üstlenilmesi ve işveren üstündeki yükün hafifletilmesi elzem bir durumdur.

İşverene kolaylık sağlayıcı tedbirler devreye sokulmazsa gerek şehrimiz gerek ise ülkemizde işsizlik oranı hızlı bir şekilde yükselecek, pek çok işletme faaliyetini durdurmak ve personel sayısını azaltmak zorunda kalacaktır.

Eskişehir Genç İş Adamları Derneği olarak işçinin elbette hak ettiğini alması ve yapılan artışın olağan olduğunu düşünüyor ancak işverenin bu yükü tek başına üstlenmesinin çok zor olacağını altını çizerek belirtmek istiyoruz.

Gerek üretimin sürdürülebilir olması gerek ise enflasyon ile mücadelede en önemli ölçütlerden birisi olan istihdam sorununun kontrol altında tutulabilmesi adina, Devletimizin bu zor koşullarda işveren adina ivedi çözümler devreye sokmasını, özellikle prim ve vergi anlamında bu yükü azaltacak adımlar atmasını arzu ediyoruz.”